Výběr tenisové rakety III. – fyzikální kritéria

Autor: Karel Jandus ml.


 

Vedle herních kritérií (stabilita, komfort, síla a kontrola)jak byla popsána v přechozím článku, je třeba vzít v úvahu při výběru rakety i některé fyzikální vlastnosti:hmotnost, vyvážení, tuhost rámu, velikost hlavy rakety a délku rakety.

Hmotnost

Hmotnost rakety se zjišťuje, když raketa není vypletená a udává se v gramech.
Rakety se rozdělují podle váhy do čtyř skupin:
1. Ultra light – méně než 240 gramů
2. Light – 240 – 280 gramů
3. Medium – 280 – 320 gramů
4. Heavy – více než 320 gramů
S výpletem je nutno přidat přibližně k uvedeným hodnotám 15 – 20 gramů.

Současný trend je dělat rakety lehčí a lehčí a výrobci také inzerují rakety se kterými se tenis hraje s menším úsilím, jednodušeji apod. Co to ale opravdu znamená? Tenisový míč váží podle pravidel vždy mezi 56,7 – 58.5 gramu. Tak jak se vyrábějí lehčí rakety, jak se váha míče a rakety přibližují, tak se také na míč přenáší při stejné rychlosti méně energie. To znamená, že lehčí rakety vytvářejí méně síly.

Druhým důležitým poznatkem vyplývajícím z přibližování hmotnosti míče a rakety je, že se výrazně zvyšuje přenos nárazů do zápěstí, paže a ramene. Jako příklad můžeme vzít obyčejné zatloukání hřebíku kladivem. Když máme dvě kladiva, jedno velmi lehké, ševcovské kladívko a druhé velmi těžké, kterým zatlučete hřebík stejnou rychlostí snadněji? S menším úsilím, menším nárazem? Samozřejmě, že s tím těžším. Proto platí že těžší raketa přenáší na míč více energie a méně zatěžuje tělo.

S ohledem na uvedený poznatek firmy vyrábějí od stejného modelu rakety často dvě verze – jednu závodní, určenou profesionálním hráčům a jednu určenou do prodeje pro běžné spotřebitele. Např. Head Ti Fire váží 255 gramů, Head Ti Fire Pro Edition váží již 325 gramů (a má také menší hlavu a je jinak vyvážená).

Balance – vyvážení

Balance rakety je vlastně vyvážení, podélné rozložení hmotnosti v raketě. Obvykle se nachází v těžišti rakety. Měří se od konce držadla rakety a udává se v centimetrech.
Podle vyvážení se rakety dělí na
1. Head-heavy – vyvážené do hlavy (více hmoty rakety se nachází v hlavě rakety)
2. Head-light – vyvážené do držadla (více hmoty rakety se nachází v držadle)
3. Even Balance – hmotnost je rovnoměrně rozložena po celém rámu rakety.
Dvě rakety, které váží úplně stejně, ale ve kterých je hmota rozložena odlišně, které mají jinou balance, se chovají při hře naprosto odlišně.

Tuhost rámu

Tuhost rakety je měřítkem vlivu nárazu míče na rám rakety. Často se o ní uvažuje pouze v podélném směru (od hlavy k držadlu). Neméně důležitá je ale také schopnost rámu snést nárazy míče u okraje hlavy rakety. Proto se taková tuhost rakety označuje jako tuhost ve zkrutu. Bez ní by raketa nevydržela žádné deformace vznikající při zásahu míče mimo střed úderové plochy. Podélná tuhost rakety je určující pro vytváření síly, zatímco tuhost ve zkrutu je důležitá pro kontrolu míče a pohodlí při zásahu míče mimo střed.
Srovnání tuhých a pružných rámů přináší následující tabulka:

Pružný rám/Tuhý rám
Síla – méně/více
Kontrola – více/méně
Ovladatelnost – stejně/stejně
Rotace – více/méně
Síla při podání – méně/více
Přenos nárazu – méně/více
Komfort – více/méně
Sweet-spot – méně/více

Velikost hlavy rakety

Neexistuje jednotné rozdělení podle velikosti hlavy rakety. Následující tabulka může být při výběru rakety proto pouze orientační pomůckou:
1. Základní velikost /dřevěné rakety (60-79 sq in /387 – 510 cm2)
2. Mid size (80 – 90 sq in / 516 – 580 cm2)
3. Mid plus (91 – 100 sq in / 587 – 645 cm2)
4. Over size (101 – 115 sq in / 651 – 742 cm2)
5. Super Over size (116 a více sq in / více jak 742 cm2)
(1 sq in = 6,452 cm 2 )
Pokud na raketě náhodou není vyznačena velikost hlavy, lze pro její výpočet použít jednouchý vzorec:
Plocha rakety (sq in) = (3,14 x délka hlavy x šířka hlavy) : 4

Většina profesionálních hráčů hraje s raketami Mid size a Mid plus, zatímco rekreační hráči dávají přednost raketám Over size a Super Over size.
O velikosti hlavy rakety platí:
1. Potřebujete-li více síly, zkuste raketu s větší hlavou
2. Máte-li potíže se zásahem míče, zkuste raketu s větší hlavou
3. Máte-li příliš mnoho síly a hrajete s raketou s větší hlavou, zkuste raketu s menší hlavou
4. Máte-li pocit, že raketa je příliš pomalá, zkuste raketu s menší hlavou

Délka rakety

Ještě před pár lety to byl téměř neznámý termín. V poslední době na tenistu však odevšad útočí přídavné názvy raket jako Extra-long nebo Long-body, a jejich podíl na trhu s raketami se neustále zvyšuje. Tak například ve specializovaných obchodech v USA, tvořily prodloužené rakety v roce 1998 47,7% prodeje a v roce 1999 to již bylo 59,2%. V České republice se bohužel tyto údaje centrálně nesledují. Podívejme se v následující tabulce, zda prodloužená délka přináší hráčům opravdu tolik výhod.

Standardní délka/Prodloužená délka
Síla – méně/více
Kontrola – více/méně
Ovladatelnost – více/méně
Rotace – méně/více
Síla při podání – méně/více
Přenos nárazu – méně/více
Pozdní zásah – méně/více
Dosah na míč – menší/větší