Jak se vede úspěšný tenisový byznys

Autor: Dr. Martin G Baroch


 

Můžete najít mnoho trenérů s kvalitními znalostmi a hromadou zkušeností. Ne všichni se ale prosadí také po ekonomické stránce. V následujících řádcích Vám povím, jak je možné přivést Váš tenisový byznys do zóny finančního úspěchu.

Pokud je trenérská činnost v tenise Vaším hlavním zaměstnáním, musí byt vedle uspokojení potřeb Vašich zákazníků, jedním z Vašich hlavních objektiv také úspěch na tenisovém trhu a finanční zisk. K tomu je zapotřebí zapojit do Vaší činnosti také prvky marketingu. Zamyslete se nad následujícími body a odpovězte si na ně, jak v ohledu na Vaši momentální situaci, tak v ohledu na to, kde byste chtěli být, kam byste se chtěli v tenisovém byznysu dopracovat.

1/ Základním bodem všech úvah je dobrá znalost tenisového trhu a speciálně toho ve Vaší bezprostřední oblasti. Je potřeba znát, jaké produkty (programy) lze všeobecně nabídnout (privátní hodiny, skupinové tréninky, kombinace-tenis&kondice, trénink seniorů atd.), a které z nich mají opodstatnění pro Vaše stávající nebo další potencionální klienty. Důležitou roli zde hraje ekonomická situace oblasti, tenisová nálada, popularita tenisu, věkové rozložení, infrastruktura a řada dalších faktorů. Je potřeba si uvědomit, co lze na Vašem tenisovém trhu prodat, komu a za kolik.

2/ Dalším důležitým faktorem je znalost Vaší pozice na tenisovém trhu z hlediska zkušeností/vzdělaní (trenér dětí, asistent, trenér závodních hráčů, trenér-organizátor, šéftrenér..), z hlediska renomé (začátečník, dlouholetý úspěšný trenér s řadou vychovaných hráčů, mezinárodni zkušenosti..) a také z hlediska ekonomického (zaměstnanec, samostatný bez zaměstnanců a infrastruktury, samostatný a vlastník tenisového zařízení..). Na základě zhodnocení Vaší konkrétní situace si musíte vybrat, v jaké podobě chcete a máte šanci na tenisovém trhu vystupovat.

3/ Uvědomte si důvody, proč lidé ve Vašem okolí hrají tenis, proč by měli další začít, co jim to přináší a na základě zhodnocení jejich potřeb se snažte nalézt optimální programy na uspokojení těchto potřeb. Všeobecně řečeno, hrají lidé tenis pro zábavu ze hry, pro radost z dokonalého úderu, ze soutěživosti, pro pohyb, pro zdraví, ze společenských důvodů atd. Snažte se pomocí propagace těchto aspektů získat nové hráče a vysvětlit Vašim zákazníkům, že právě Vy jim nejlépe dáváte to, co oni potřebují.

4/ Velkou motivací pro hraní tenisu je identifikace se vzorem/modelem. V 80. letech začalo například přes 1 milion Němců hrát tenis, aby se identifikovali s jejich idoly Borisem Beckerem a Steffi Graf. Tenis také dává pocit úspěšnosti, tělesné zdatnosti, psychické odolnosti. Snažte se pomoci Vašim zákazníkům s co nejbližší identifikací s úspěšnými hráči, jejich vzory.

5/ Velkou roli hraje také sociální aspekt. V dnešní době dochází ve zvýšené míře k odosobnění, mezilidské kontakty se ztrácejí a úkor zvýšené elektronické komunikace. Tenis zde pak dává možnost získání nových kontaktu, známostí a mezilidských vztahů na uvolněné bázi. Snažte se přivést co nejvíce lidí dohromady, je to pro ně výraznou motivací pokračovat v programu a přivést další zájemce k Vám.

6/ Vysvětlete Vašim zákazníkům výhody tenisu pro vyšší kvalitu života. Tenis je na rozdíl od golfu optimální aerobní aktivitou, umožňuje všestranné využití všech fyzických a mentálních schopností, hraje se zpravidla v hezkém prostředí, umožní optimální uvolnění od denních starostí.

7/ Člověk je soutěživý tvor. Veďte proto Vaše zákazníky k soutěživosti, zařaďte do každého tréninku hru o body. Čím lepší hráče máte, tím větší část tréninku se může odehrávat ve formě herních cvičení o body. Veďte také Vaše hráče k účasti na turnajích. Hráči, kteří se účastní soutěží mají pak vyšší afinitu k další účasti na tréninkových programech za účelem dalšího zlepšení.

8/ Vybudujte si loajální zákazníky. Snažte se, aby Vaši hráči právě ve Vás našli toho trenéra, který plně uspokojuje jejich potřeby. Udržení Vašich hráčů a neustálé získávání nových je cestou k růstu Vašeho byznysu.

9/ Tenis potřebuje network. Sem patří majitelé areálů, sportovní obchody, asistenti, kondiční trenéři, maséři a mnoho dalších. Snažte se spolupracovat s co nejvíce partnery, kteří mají stejnou skupinu zákazníků jako Vy sami, získejte kontakt k co nejvíce kolegům, k trenérským organizacím, vzdělávejte se dále. Kontakty Vám dávají možnost k dalšímu růstu a ještě komplexnější péči o Vaše zákazníky.

Tenisový byznys je krásná oblast lidské činnosti. Mějte radost, že jste zde činní a dávejte to neustále výrazně najevo. Vaši zákazníci to vidí a ocení, Váš tenisový byznys bude růst.