Nejvíce zavádějící rady trenérů při výuce úderů – Část 2 – Forhend

(Demo verze): 

Jelikož neexistuje jen jeden přesný způsob, jak správně zasáhnout tenisový míč k získání bodu, a vzhledem k tomu, že v tenise existují poměrně velké celkové rozdíly, lze tak nalézt určité odlišnosti ve způsobu jak různí hráči zahrávají své údery. Nejlepší z nejlepších si jsou potom (vedle jejich osobních vlastností) velmi podobní v klíčových / rozhodujících referenčních bodech úderu (i když to často dokonce ani sami přesně nevědí), které nejsou bohužel především ve vztahu k dominantnímu energetickému zdroji a protažení, často také příliš dobře známé pro mnoho trenérů a pedagogů. Výsledkem je, že mnoho vzdělávacích tenisových publikací, stejně tak jako rad trenérů poskytované hráčům, často obsahovaly a stále ještě obsahují poměrně mnoho mýtů, které mohou být velmi zavádějící a mohou způsobit významné omezení ve vývoji hráčů a nebo také vést k vážným zdravotním problémům.

V první části této “nejvíce zavádějící” série publikované před několika měsíci jsem psal o strašlivém, zavádějícím pokynu, které nabádá hráče k tomu, aby se soustředili na dokončení dráhy rakety blízko nedominantní nohy při podání, což většinou vede k nepříliš optimálnímu uvolnění (vynaložení) energie těla proti cíli a současně tak omezuje jak výkon, tak i přesnost úderů, které jsou hrány s touto instrukcí v hlavě. V dnešní, druhé části bych se rád soustředil na FORHEND a stejně tak jako u podání, na správné uplatnění „TENNIS 3.0 CODE“ – a to především na jeho rozhodující prvek, který hraje zásadní roli, tedy na největší možnou vzdálenost lokte od těžiště těla během “protažení 1”.

Ale pojďme od začátku. Obecně platí, že hráči, trenéři nebo diváci mají často potíže správně porozumět hlavně dvěma rozhodujícím aspektům:

1 / Přijetí / absorbování míče přicházející od soupeře (samozřejmě s výjimkou vlastního podání) je skoro důležitější než vlastní odehrání / zrychlení / udeření míče. Občas zmiňovaná „power-position“ (úderové postavení) musí v první řadě vytvořit možnost pohltit sílu přicházejícího míče bez ztráty rovnováhy těla a teprve potom přichází aspekt zrychlení těla / rakety proti zamýšlenému cíli. Nejlepší hráči jsou většinou nejen skvělými útočníky, ale také nejlepšími „přijímači“ míčů.

2 / Stejným způsobem jako u výše zmíněného podání, existuje velmi významný rozdíl mezi aktivní (kritickou / rozhodující) fází úderu, která končí “protažením 1”, kde byla uvolněna / vynaložena většina dostupné energie těla a spíše pasivní (relaxační) částí začínající v “protažení 2”, kdy je už většina energie do úderu spotřebována, a která může (na rozdíl od aktivní části) mít velké rozdíly od hráče k hráči. Toto neporozumění vede k tomu, že hráči jsou často instruováni a naprogramováni na základě referenčních bodů vztahující se k relaxační fázi úderů (= protažení 2), a proto často chybují v kritických / rozhodujících referenčních bodech aktivní fáze úderu, zejména okolo zásahu a krátce po něm. Výsledkem je, že hráči vytváří nesprávný obraz ideálního úderu ve své mysli a používají tento obraz jako základ pro svoji produkci úderů. Tento špatně koncipovaný proces může začít už u malých dětí během prvních pokusů o zasažení míče. Dokonce i dnes se většina dětí začíná učit forhend založený na ohnutí lokte namísto pronace (což je ve skutečnosti snadné učit, pokud je to správně provedeno). Toto nesprávné vedení pak často pokračuje i v následujících etapách až po profesionální tenis. Hlavní příčina těchto špatných instrukcí je podle mého názoru založena na občas 1-D (jedno-dimenzionálnímu), ale většinou 2-D (dvou-dimenzionálnímu) porozumění úderům, což nakonec vede pouze k produkci „Tenisu 2.0“.

Další informace budou následovat…

Michel Larcher de Brito (*93 / POR) – Forhend 2.0 v zápase – rychlost hlavy rakety je založená na ohnutí lokte, které dominuje úderu – 2010 US.Open – New York / USA – Srpen 2010

 

Reilly Opelka (*97 / USA) – Forhend 2.0 v zápase – ohnutí lokte dominuje úderu – 2017 French Open Qualification – Paris / France


 

This article covers certain aspects of the forehand production only! Further photos, more details (inclusive exact guidance) are available upon request at drmgb11(at)gmail.com. Some significant details of this kind, necessary for a peak tennis performance as well as for a sustainable tennis training/development in general, are being discussed also in the seminar “TENNIS 3.0 – Future of the Game”, which is available worldwide upon request – www.tennis30.com / www.tennis30.cz

 

Photos/video () & text () copyright by Dr. Martin G. Baroch. Any further publication of either any of the photos/video & and/or texts with the explicit written permission issued by the author/copyright owner only!!

Martin Baroch
Dr. Martin G. Baroch (alias DrMGB) - Vice-president ČATT – Ředitel pro vzdělávání a certifikace, nositel 1. trenérské třidy tenisu z FTVS UK, dlouholetý člen Vzdělávací komise USPTA, majitel Martin Baroch Tennis Academy & Human Performance Center (MBTA & HPC)