Fakta o ČATT

 • 1
  Kategorie členství ČATT
 • 2
  Vzdělávání
 • 3
  Etický kodex
 • 4
  Výkonný výbor

Cíle činnosti ČATT a její poslání

Výchozí cíle České asociace trenérů tenisu byly učeny zobecněním přirozených potřeb a zájmů tenisových trenérů v České (tehdy ještě Československé) republice. Od založení ČATT v roce 1992 jsou základní a nejdůležitější potřeby a zájmy vyjádřeny ve stanovách a jejich systematické zařazení do úvodu základního dokumentu je odrazem významu, který jim asociace přikládá.

Definice cílů zaručuje jejich stálou aktuálnost. Ta, společně s každodenním důsledným naplňováním stanovených cílů, umožnila vymezit poslání ČATT vyjádřené v sousloví složeném z názvu asociace a dovětku:

 

ČESKÁ ASOCIACE TRENÉRŮ TENISU - určujeme standard