Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: Funkce sanitize_url není podporována už od verze 2.8.0! Použijte prosím raději funkci esc_url_raw(). in /data/web/virtuals/90096/virtual/www/domains/catt.cz/wp-includes/functions.php on line 4861

Kategorie členství ČATT

V ČATT existují čtyři kategorie členství - přidružené, certifikované, korporační a čestné.

 • Přidružené členství
  Přechodná trenérská kategorie, která předchází certifikovanému členství, a to až do úspěšného složení Certifikační zkoušky. V době, kdy se trenér připravuje na složení Certifikační zkoušky, mu ČATT poskytuje potřebné materiály, členské výhody a předplatné časopisů. Po složení zkoušky se stane Certifikovaným členem a je oprávněn využívat všech výhod.
 • Certifikované členství
  Trenérská kategorie, pro kterou je požadováno úspěšné složení Certifikační zkoušky a udělení Certifikačních stupňů Trenér 1,2, nebo 3 anebo Instruktor. Noví certifikovaní členové jsou hodnoceni stupněm Instruktor, vyšším stupněm pouze tehdy, pokud prokáží, že se věnují výuce tenisu více jak tři roky nebo absolvovali bakalářský nebo magisterský program se specializací tenis na české nebo zahraniční vysoké škole. Podmínkou pro Certifikované členství je dosažení věku 18 let s tím, že část příjmu pochází nebo bude pocházet z výuky tenisy. K získání certifikovaného členství musí žadatel splnit všechny požadavky uvedené v žádosti, složit zkoušku a zavázat se, že bude dodržovat Etický Kodex ČATT. Mezinárodní certifikovaní členové Zájemci, kteří nejsou občany České republiky, ale splňují ostatní požadavky potřebné k udělení Certifikovaného členství, mohou vstoupit do ČATT jako mezinárodní členové. Ti mohou využívat všech práv vyplývajících z Certifikovaného členství, nemohou však vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT. Stejné podmínky platí i pro zájemce, kteří mají povolení k trvalému pobytu na území České republiky Těmto zájemcům budou poskytnuty všechny členské výhody náležící mezinárodním členům poté, co ČATT obdrží kopii povolení k trvalému pobytu
 • Korporační členství
  Netrenérská kategorie. Certifikační zkouška není vyžadována. Pro všechny právnické osoby a fyzické osoby které jsou v pracovním poměru k právnické nebo fyzické osobě, jejímž předmětem podnikání, nebo právnické osobě, jejímž cílem činnosti, je činnost úzce související s tenisem. Korporační členové jsou oprávněni k většině práv a povinností vyplývajících z řádného členství, nemohou však vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT. Korporační členové nejsou oprávněni používat název nebo logo ČATT ke své propagaci. Zájemce musí vyplnit přihlášku do ČATT pouze ve vyhrazených částech. Zájemce zároveň prohlašuje, že dodržuje zásady obsažené v Etickém Kodexu ČATT.
 • Čestné členství
  Čestným členstvím jsou vyznamenávány osoby, které význačně přispěli k rozvoji tenisu nebo ČATT; členství je udělováno Výkonným Výborem ČATT. Certifikační zkouška není vyžadována. Čestní členové, kteří před udělením čestného členství složili certifikační zkoušku, jsou oprávněni k výkonu všech práv a povinností, nemusí však platit členské příspěvky. Ostatní nemohou vykonávat aktivní a pasivní volební právo při volbách do orgánů ČATT a hlasovací právo na valné hromadě ČATT.