Vzdělávání 

Semináře ČATT

 

2903

Webinář - 1

29.3. 2020 20:15
Co je nového v tenisovém světě?
1811

“TENNIS 3.0 – TENIS PRO BUDOUCNOST”

18.11. 2017NTC Bratislava / Slovak Republic
“TENNIS 3.0” is a tennis stroke production benchmark supporting a…
2110

“TENNIS 3.0 – TENIS PRO BUDOUCNOST”

21.10. 2017Hotel Step – Praha – Česká Republika.
Kde hledat technicko-regulační problémy, které vážně omezují rozvojový potenciál hráčů…

ČATT vytvořila nové standardy v oblasti vzdělávání a nabízí svým členům a zájemcům o členství následující výhody:

  • standardní skladba předmětů totožná se systémy mezinárodních profesních organizací trenérů tenisu
  • návaznost předmětů mezi jednotlivými certifikačními stupni
  • ucelenost vzdělání
  • způsob přípravy na zkoušky a jejich časový plán si adept volí sám
  • možnost využití široké nabídky přípravných a intenzivních kurzů

Aktivity nepořádané ČATT 

Mnoho aktivit souvisejících s tenisem, které nejsou pořádány ČATT, splňují požadavky soustavného vzdělávání. Certifikovaní členové mohou získat za svou účast na takových akcích kredity započítávané do soustavného vzdělávacího programu, pokud zašlou ČATT kopii dokladu osvědčujících účast na takové akci. To se týká i univerzitních kurzů, které se kryjí se skladbou předmětů ČATT. Aby člen mohl získat kredity musí zaslat ČATT kopii dokladu o absolvování kurzu, jeho obsahu a délce trvání. Speciální kurzy Speciální kurzy ČATT jsou intenzivní kurzy, které jsou zaměřeny na specifické oblasti profese trenéra tenisu. Témata zahrnují vybrané předměty. Kurzy jsou obvykle pořádány na výroční konferenci ČATT nebo najednou při školení ČATT. Pro získání nejvyššího stupně Mistr Trenér je mimo jiných podmínek třeba absolvovat stanovený počet speciálních kurzů. K uspořádání speciálního kurzu je třeba schválení programu a přednášejícího výkonným výborem ČATT. Pokud máte zájem o pořádání takového kurzu, kontaktujte prosím ČATT. Přípravný certifikační kurs (PCK) Certifikační zkouška je pro žadatele o certifikované členství a pro členy, kteří si chtějí zvýšit stupeň licence. Zkouška a Přípravný certifikační kurs (PCK) je obvykle rozložena do dvou dnů. Přípravný certifikační kurs je ideálním způsobem, jak se připravit na Certifikační zkoušku. Zkouška ověřuje dovednosti při předvedení výuky a tenisové znalosti, herní dovednosti, základy obchodu, plánování, profesionálního chování a dalších příbuzných oblastí při písemném testu. PCK je zaměřen pouze na oblasti zkoušky s důrazem na herní a trenérské dovednosti zejména na - analýzu držení - způsoby navázání komunikace a pozitivního vztahu mezi trenérem a hráčem. - organizaci individuální a skupinové lekce - vhodné techniky výuky a skladbu tréninkové jednotky - přehled písemné zkoušky Na zkoušku je třeba se přihlásit nejméně 21 dní před jejím konáním včetně zaslání přihlášky a zaplacení poplatku. Přihlášku lze zrušit nejdéle 14 před konáním zkoušky jinak bude vyžadován storno poplatek. Další přihláška nebude přijata, dokud nebude storno poplatek zaplacen .